ODT בחינוך, נקרא גם – ODE

Out Door Education – שיטת הלמידה ההתנסותית.
הפעילות מהווה התנסות חווייתית במשחקי אתגר המבוססים על עבודת צוות.

  • הפעילות תקנה למשתתפים הזדמנות להתמודד עם ערכים.
  • בהיבט האישי, תחושת מסוגלות ומנהיגות.
  • בהיבט הקבוצתי, התמודדות עם שיתוף פעולה, הקשבה, נתינה ועוד.

אנו שמים דגש על שוויון ערך אדם, השגיות ומצוינות.
הפעילות מעודדת שיתופי פעולה, עשייה ערכית וחברתית, התמדה ונחישות במישור האישי והקבוצתי בעיקרון של קבוצה אחת לכל אורך המפגשים.

רקע לפעילות ODE

  • שיטת הלמידה ההתנסותית, (O.D.E), מאפשרת למידה באמצעות חוויה.
  • תהליך הלמידה מתרחש באמצעות כלי הנחייה ייחודיים לשיטה זו ומעודדים את המשתתף ללמוד מתוך החוויה על עצמו ולהשליך זאת להקשרים שונים בחייו תוך כדי יציאה מאזור הנוחות לאזור הלמידה והשינוי.
  • הסביבה הפיזית–אקלימית עצמה, יוצרת מגוון רחב של התנסויות לימודיות, צפויות ובלתי צפויות, שאינן קיימות בדרך כלל במרחב העבודה היום יומי.

יציאה מאיזור הנוחות ולמידה התנסותית

היציאה מאזור הנוחות מובילה להתנהגות אותנטית של כל משתתף באופן חד משמעי ולהתנסות בהתנהגויות חדשות בלתי שגרתיות המעודדות אותו לחוות תחושת מסוגלות עצמית ייחודית.

אנו משתמשים בתוצרים אלו אחר כך ללמידה ולעיבוד תהליכים בקבוצה ובכל פרט בה, ולהעברה לחיים במעגלים השונים, על כן נקראת מתודה זו למידה התנסותית.

ODT ??????

ימי גיבוש ייחודיים!
התקשרו עכשיו 052-500-5252

????? ??????? ?????

מספרים עלינו:

הפעילות יצרה שיתופי פעולה והקשבה הדדית, חיזקה את הגיבוש הכיתתי ושיפרה את הבטחון עצמי והתדמית של הילדים בעייני עצמם וחבריהם.
דנה שליו, גיבוש שכבתי בכיתות ט'
פעילות של אתגר, חשיבה, שיתוף והתאמה מלאה להורים וילדים.
צוות המורים הוקסמו, נשמח לארח אתכם גם בשנה הבאה.
נדב שני, פעילות בית ספרית
ההורים והילדים נהנו משעתיים של פעילות יחדיו.
התגובות לאחר הפעילות היו מצויינות. כולם אודו לי שהבאתי פעילות מקסימה.
ענת, רכזת חברתית במתנס