מאמר בנושא עבודת צוות

הבאת קבוצה של אנשים בעלי מיומנות גבוהה אינה מספיקה כדי שהצוותים יהיו יעילים.
חברי הצוות צריכים להיות מסוגלים לעבוד טוב ביחד כדי שהצוות יוכל להשיג את מטרותיו בהצלחה וזאת ניתן לשפר באמצעות אימון צוות העבודה.
בעוד העבודה סביב משימות הארגון לצוות כרוכה בביצוע של יכולות טכניות מרכזיות בתחום נתון, עבודת הצוות מתייחסת לתהליכים התנהגותיים בתוך הארגון ותלויים זה בזה בין חברי הצוות.
התמקדות בלכידות קבוצתית, יעילות קולקטיבית ושביעות רצון של העובדים, מאפשרת סביבת עבודה טובה המשפרת את ההישגים בביצועי הצוות.

יום גיבוש לעובדים חשוב מאוד לחיזוק הקשר להמשך וההנאה בעבודה יחד
גיבוש עובדים לחיזוק הקשר

הגדרת מטרות ומשימות

הגדרות מטרות ויעדים, גיבוש תוכניות ואסטרטגיות לעבודה, חייבים להיות ברורים לכל חברי הצוות על מנת שהצוות יפעל ביעילות להגיע להשגתם.
התנהגויות של חברי הצוות המתרחשות במהלך ביצוע משימות צוות, כוללות פעולות התואמות את התקשורת בינהם ושיתוף הפעולה בינהם.
לאחר השלמת ביצוע כל משימה, חשוב ליצר מתן משוב על ידי ביצוע הערכות שלאחר ביצוע המשימות לביצועי הקבוצה יחד ולכל עובד בפרט ובהמשך, לאחר הבנה מעמיקה, לחשוב יחד על דרכים לשיפור בהיבט האישי והקבוצתי תוך כדי תשומת לב לרווחת העובדים, משאבים העומדים עבור כל צוות, ובדיקה כל הזמן, אילו שינויים זקוק כל עובד והצוות כמכלול לשיפור המצב הקיים והאם נדרשים שינויים כלשהם כדי לאפשר הצלחה בעתיד.
היבט חשוב נוסף הוא בהתמקדות בדינאמיקה הבין אישית של הקבוצה, וכוללות את ניהול הקונפליקט הבין אישי בין החברים לבין מתן תמיכה חברתית לחברים המתמודדים עם קשיים אישיים.
שיפור יעילותו של הצוות טמון במתן תמיכה חברתית בתוך הצוות או קידום דרכים לניהול סכסוכים בין אישיים בקרב חברי הצוות.

ODT, חוזרים למשרד מגובשים
משחקי חברה גיבוש ODT

יציאה לימי גיבוש, מאפשרת תרגול הנושאים

במהלך יום גיבוש לעובדים, מירב תשומת הלב ניתנת לתקשורת שבין העובדים.
יצירת סיטואציות המשחזרות רגעים מתוך העבודה יחד במשרד שבו חברי הצוות לוקחים על עצמם משימות בעלי חשיבה משותפת לפיתרון בעייה תוך עמידה בלוח הזמנים ובהמשך עריכת דיון במעבר על הוראות המשימה, קשיים והצלחות שעלו במהלכה.
יצירת סימולציות המאפשרת שחזור אירועים מחיי היומיום במשרד.הצוותים חווים באופן חווייתי, מיומנויות שונות של עבודת צוות, כגון תקשורת ותיאום בין אישי, בסביבה המחקה משימות צוותיות.

הולה הופ בימי גיבוש לצוות העובדים במשרד
ימי גיבוש וכיף לצוות העובדים במשרד