משחקי גוגואים

או כפי שקראתי להם בילדותי כירושלמי, אג'ויים, (אג'וק ביחיד), מקור המילה אג'ו, גלעין, הערבית.
משחקי ילדות, שאנו גדלנו עליו כילדים, בחזרה אל עולם הילדים שלנו.
חרצני פרי המישמש, משמשים למשחקים מקסימים, שלצערי הרב, נעלמו מעולמינו. כשאני מביא עימי את משחקי הגוגואים, אני מתחיל ושואל את הילדים, לאיזה פרי שייך החרצן. התשובה השכיחה היא אפרסמון ואחר כך אפרסק, רק לא מישמיש.

בעמוד זה תמצאו הוראות למשחקים ובהמשך, סרטונים שיראו את אופן המשחק.
עונת המשמשים קצרה מאוד ואני ממליץ לכם לאסוף את גלעיני המישמש ולשמור אותם, במיחד, כמשחק נהדר עם הילדים לתקופת החורף.

  • זוג או פרד
  • הפלת מבנה
  • בור שד
  • ארבעה בריבוע
  • צליפות
  • גוגו אדום
  • פישולים
  • מי רחוק לקיר
  • מי קרוב לקיר

זוג או פרד

משחק לשני משתתפים. משתתף אחד מחזיק ביד אחת מספר גוגואים והמשתתף השני צריך לומר אם מדובר במספר זוגי או אי זוגי של גוגואים. במידה והמשתתף השני מנחש נכון, הוא מקבל את כל הגוגואים שהמשתתף הראשון החזיק. במידה וטעה, מעביר את מספר הגוגואים למשתתף הראשון.

ארבע בריבוע

מסדרים ארבעה גוגואים בריבוע, ומי שקולע לתוכו מקבל את הגוגו שזרק פלוס ארבעת הגוגואים  ואת כל הגוגואים שנאספו מסביב. רצוי לבצוע את הגוגואים בצבע כדי לזהות את ארבעת הגוגואים הראשונים.

פישולים

מסמנים תחום של מספר משבצות ברצפה שצמודה לקיר. כל משתתף בתורו זורק גוגו, הגוגו הנזרק, חייב להיות בתחום המסומן, מבלי לפגוע בגוגו אחר. כאשר אחד המשתתפים פוגע בגוגו אחר, זוכה יריבו בכל הגוגואים. משתתף שזרק גוגו ולא קלע לתחום המשבצות המסומנות,  לזרוק עוד גוגו.

הפלת מבנה

כל משתתף תורם מספר גוגואים, עושים הגרלה מי ראשון ומנסים להפיל את הגוגו העליון במבנה. מי שפוגע, מקבל את כל הגוגואים במבנה ומה שנוסף אליו מהטלת הגוגואים של כל המשתתפים.

צליפות

כל שחקן בתורו מגלגל גוגו לעבר קיר מרוחק, מי שמצליח לפגוע בגוגו שכבר נמצא ב"מגרש" זוכה בכל הגוגואים שנזרקו. ניתן לזרוק שני גוגואים בכל תור.

מי רחוק לקיר

קובעים מספר מסוים של משבצות, כל אחד צריך להעיף את הגוגו שלו, שיפגע בקיר ויחזור כמה שיותר רחוק. ניתן לזרוק שני גוגואים בכל תור.

בור שד

מכינים בור, (או כוס) וקובעים קו זריקה.
כל גוגו שנזרק נשאר על הרצפה. מי שמצליח להכניס את הגוגו לבור, זוכה בכל הגוגואים.

גוגו אדום

מסמנים שלושה גוגואים בטוש אדום. מי שפוגע בגוגו האדום, מקבל את כל הגוגואים שנזרקו. ניתן לזרוק שני גוגואים בכל תור.

מי קרוב לקיר

המשתתף שהטיל את הגוגו שלו קרוב ביותר לקיר, זוכה בגוגואים של כל המשתתפים. ניתן לזרוק שני גוגואים בכל תור.